Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne – listopad

Tydzień I

Temat kompleksowy: Przygotowujemy się do obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości – 11 Listopada

 • rozbudzanie zainteresowania dzieci dziejami Polski i Polaków
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polką/Polakiem
 • poznanie wydarzeni historycznego dotyczącego dziejów odzyskanie przez Polskę niepodległości
 • poznanie ważnej postaci historycznej – Józefa Piłsudskiego
 • wyjaśnienie pojęcia: ojczyzna, wolność, niepodległość
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych: hymn, godło, flaga
 • śpiewanie hymnu państwowego i zachowanie odpowiedniej postawie przy jego śpiewaniu
 • wykonanie z papieru polskiej flagi
 • poznanie życia i twórczości słynnego patrioty, kompozytora – Fryderyka Chopina

Tydzień II

Temat kompleksowy: Jesienne nastroje

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy
 • wspólne celebrowanie Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości w przedszkolu
 • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczania ciał stałych w cieczy, krystalizacji, topnienia, parowania, tonięcia i pływania ciał, rozszczepiani światła (tęcza), zjawisk akustycznych (echo), magnetycznych,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu.

Tydzień III

Temat kompleksowy: Moje domowe zwierzątko

 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • nazywanie części ciała,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie litery d, D drukowanej, małej i wielkiej.

Tydzień IV

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
 • nazywanie części ciała,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie,
 • dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi,
 • systematyczne kontrolowanie uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa,
 • przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.