Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Październik 2021, grupa IIA

 1. Krąg tematyczny: Warzywa i Owoce

 • Rozwijanie logicznego myślenia.

 • Rozwijanie zmysłu dotyku i węchu.

 • Rozwijanie umiejętności liczenia

 • Rozwijanie umiejętności tolerancji wobec innych różniących się kolorem skóry , pochodzeniem, narodowością

 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego przez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów

 1. Krąg tematyczny: W naszej grupie
 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

 • Rozwijanie poczucia rytmu

 • kształtowanie pozytywnej samooceny i umiejętności jej wyrażania

 • Nauka empatii w stosunku do innych osób

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych

 • Kształtowanie umiejętności wspólnej i zgodnej zabawy

 1. Krąg tematyczny: Co nam dają drzewa
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji; rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych i fizycznych i przyrodniczych

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

 • Wnioskowanie na temat przyrody w najbliższym otoczeniu na podstawie przedstawionych elementów

 1. Krąg tematyczny: Przygotowanie do zimy
 • Utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech zimy

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i życzliwego stosunku do samego siebie

 • Reagowanie na ustalone sygnały

 • Zapoznanie z dziełami sztuki, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

 • Rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej.

 • Wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy

 • Podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym środowisku