Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień

Krąg tematyczny: Domowi ulubieńcy

 • rozwijanie mowy
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Krąg tematyczny: To już zima

 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Krąg tematyczny: Święta tuż-tuż

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • utrwalenie wiadomości o Świętach Bożego Narodzenia
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Krąg tematyczny: Mikołajkowe czary

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Krąg tematyczny: Zdrowie mieć-to ważne jest

 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy