Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień.

Krąg tematyczny: Chciałbym być sportowcem

 • rozwijanie aktywności twórczej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania

Krąg tematyczny: Co dzieje się w kosmosie?

 • zachęcanie do ćwiczeń z różnymi przyborami.
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

Krąg tematyczny: Dbamy o przyrodę

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie umiejętności liczenia

Krąg tematyczny: Jestem Polakiem

 • poznawanie wybranych miast Polski i rzeki Wisły
 • rozwijanie mowy
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • poznawanie wybranych rejonów Polski