Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – październik

 1. KRĄG TEMATYCZNY:JESIEŃ W SADZIE.
 • Zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki,
 • Zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną,
 • Zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu,
 • Segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie,
 • Ustalanie równoliczności zbiorów,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 2,
 • Kształtowanie poczucia rytmu,
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,
 1. JESIEŃ NA DZIAŁCE
 • Zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,Kształtowanie poczucia rytmu muzycznego,
 • Wielozmysłowe poznawanie warzyw,
 • Zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,
 • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • Zachęcanie do zabawy w teatr,
 1. O SOBIE SAMYM
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
 • Zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną,
 • Organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
 • Poznanie cech kwadratu,
 • Przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • Rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów,
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości,
 1. NASZE ZMYSŁY
 • Rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 • Zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną,
 • Uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów,
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,
 • Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka
 • Podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
 • Poznawanie różnych rodzajów okularów,