Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – październik

Krąg tematyczny: Jesień w sadzie

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Krąg tematyczny: Jesień w ogrodzie

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • porównywanie długości
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Krąg tematyczny: O sobie samym

 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy

Krąg tematyczny: Moje zmysły

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie zmysłu dotyku
 • umuzykalnianie dzieci
 • utrwalanie nazw kolorów
 • rozwijanie sprawności fizycznej