Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne w kwietniu

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2021

Grupa 1A

Temat: Chciałbym zostać sportowcem

rozwijanie sprawności całego ciała

– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

– rozwijanie zainteresowania sportem u dzieci,

– wskazywanie wymienionych części ciała,

– zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach,

– porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,

Temat: Chciałbym być kosmonautą

– poznanie i używanie pojęć związanych z  przestrzenią kosmiczną, statki kosmiczne, planety, gwiazdy, komety, księżyc, słońce, statek kosmiczny itp.

– zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy

uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,

– rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

– sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki

– uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych)

Temat: Dbamy o Ziemię

– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,

– obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

– poznanie pojęć związanych z ochroną środowiska

– poznanie wartości wody

– poznanie jak ważne jest dla ludzi i zwierząt czyste powietrze

– nauka segregowania śmieci

Temat: Jestem Polakiem i Europejczykiem

rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością

– rozpoznawanie symboli Polski znajdujących się w otoczeniu

– rozwijanie poczucia przynależności narodowej

– poznawanie wybranych wiadomości o Warszawie

– poznanie nazw kilku krajów Unii Europejskiej