Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE Grupa III H

Wrzesień 2021

Krąg tematyczny „Przedszkole drugi dom”

 • integruje się z rówieśnikami, nawiązuje relacje z nowoprzybyłymi dziećmi,

 • nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu; wie, do czego służą,

 • poznaje swój nowy znaczek rozpoznawczy,

 • uczestniczy w ustalaniu zasad obowiązujących w przedszkolu,

 • rozpoznaje przedmioty wszystkimi zmysłami.

Krąg tematyczny „Uliczne sygnały”

 • wypowiada się na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,

 • wymienia podstawowe zasady ruchu drogowego poznane podczas praktycznej działalności,

 • wymienia samochody specjalistyczne i numery alarmowe,

 • wie, na czym polega praca policjanta, wymienia podstawowe znaki drogowe,

 • przedstawia ruch uliczny w pracy plastycznej.

Krąg tematyczny „Wspomnienia z wakacji”

 • wypowiada się na temat spędzonych wakacji, wskazuje i na miejsca na obrazkach,

 • uczestniczy w organizowaniu kącika wakacyjnego,

 • zgodnie współdziała z innymi,

 • prawidłowo nazywa poszczególne elementy ciała, maluje postać ludzką,

 • określa i wyraża swoje emocje.

Krąg tematyczny „Nadeszła jesień”

 • uważnie słucha wiersza, wypowiada się na temat jego treści,

 • wymienia charakterystyczne cechy jesieni,

 • przelicza w zakresie określonego zbioru; prawidłowo stosuje liczebniki główne,

 • uczestniczy w zabawach badawczych i plastycznych.