Zmisiowany Ekokalendarz

Zmisiowany Ekokalendarz

W ramach projektu „Mały mis w świecie wielkiej literatury” realizując moduł „Zmisiowany Ekokalendarz” dzieci zostały wprowadzone w tematykę ekologii oraz zorganizowały kącik ekologiczny. W sali zgromadziliśmy literaturę na temat ekologii. Przedszkolaki stworzyły eko-słowniczek z najważniejszymi pojęciami i grały w grę tematyczną. Na koniec zajęć pokolorowany rysunek prezentujący dzieci przytulające naszą planetę.