Zwroty za dyżur wakacyjny

Prosimy rodziców dzieci, które były zapisane na dyżur wakacyjny w sierpniu do Integracyjnego Miejskiego Przedszkola nr 5 w Pruszkowie przy ul. Narutowicza 20 o przesłanie na adres impnr5@wp.pl prośby o zwrot należności wpłaconych za dyżur wakacyjny.

W e-mailu prosimy o podanie informacji:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • adres zamieszkania,
  • imię i nazwisko rodzica,
  • numer konta, na które mamy dokonać przelewu należnej kwoty.