Kadra przedszkola

 • jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb placówki i środowiska lokalnego
 • jest aktywna w procesie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego (w oparciu o plan doskonalenia zawodowego rozwija się zawodowo)
 • ustawicznie podnosi jakość kształcenia, dokształcania i doskonalenia (ma ukończonych wiele form doskonalenia zawodowego)
 • zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
 • umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
 • praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci (wychowanków)
 • stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
 • zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • podmiotowo traktuje dziecko
 • proponuje dużą ofertę zajęć fakultatywnych (tworzy warunki do aktywności poza zajęciowej)
 • jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi)
 • posiada walory estetyczne i moralne (wykonuje swoją pracę sumiennie, starannie i twórczo)
 • przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem