Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Bajki- Pomagajki"

W roku szkolnym 2022/2023 grupa I bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Bajki- Pomagajki". Głównym założeniem projektu jest bajkoterapia. Projekt skupia się na konkretnym problemie dziecka, np.rozwijanie wiary w siebie, poczucie bezpieczeństwa poza domem, umiejętność współpracy, samodzielność, czy lęk przed czymś nieznanym. Projekt polega na ochronie i wzmocnieniu zdrowia psychicznego dziecka.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką"

W roku szkolnym 2022/2023 grupa III bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Zabawa sztuką".  Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.  Dzieci wprowadzane są w świat sztuki, zapoznają wybrane dzieła i ich twórców, rozwijają wrażliwość na piękno, biorą udział w wystawach zbiorowych. Za pomocą innowacyjnych technik tworzone są prace autorskie, które odzwierciedlają dzieła słynnych twórców.

 

Projekt Edukacyjny "Bohater tygodnia"

W roku szkolnym 2022/2023 grupa IV bierze udział w projekcie edukacyjnym "Bohater tygodnia". Głównym celem projektu jest wdrażanie do życia społecznego. Każde dziecko zostaje bohaterem, gdzie przez cały tydzień mam możliwość wyróżnić się czymś wyjątkowym. W danym tygodniu szczególną uwagę poświęca się bohaterowi. Projekt ma za zadanie uświadomić wszystkim dzieciom, że są ważne, że mimo różnorodności są wyjątkowe i dzięki temu nawiązują relacje oraz tworzą postawy prospołeczne.

 

Ogólnopolski Projekt "Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko"

W roku szkolnym 2022/2023 grupa V bierze udział w Ogólnopolskim projekcie "Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko". Głównym celem projektu jest kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić coś z niczego. Podczas realizacji projektu u dzieci doskonalone są umiejętności, np. planowanie pracy, logiczne myślenie, rozwijanie motoryki, wzmacniane poczucie obowiązkowości.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

W roku szkolnym 2022/2023 grupa VI bierze udział Międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań, wprowadzanie dzieci w świat literatury oraz przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych. Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia, który pełni rolę przewodnika po świecie literatury.

 

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny "Migowy dla dzieci"

W roku szkolnym 2022/2023 grupa I H bierze udział w Interdyscyplinarnym projekcie edukacyjnym "Migowy dla dzieci". Głównym celem projektu jest budowanie świadomości oraz kompetencji związanych z polskim językiem migowym wśród dzieci słyszących. Dzieci poszerzają swój światopogląd, rozwijają tolerancję, otwartość i empatię. Projekt przeciwdziała społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z ekologia na Ty"

W roku szkolnym 2022/2023 grupa II H bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Z ekologia na Ty". W ramach realizacji projektu wykonywane są zadania z poszczególnych modułów związanych z ekologia i ochroną środowiska. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej. Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata.

 

Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego "Przyjaciele Zippiego"

W roku szkolnym 2022/2023 grupa III H bierze udział Międzynarodowym programie promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego". Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci, uczy radzenia sobie z trudnościami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Projekt nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

 

Innowacja Pedagogiczna "Przedszkolaki jedzą zdrowo i kolorowo"

     Od października 2022r do czerwca 2023r wszystkie grupy wiekowe biorą udział w Innowacji Pedagogicznej pt "Przedszkolaki jedzą zdrowo i kolorowo". Innowacja powstała w związku z profilaktyką zdrowego odżywiania. Cykl zadań i tematyka ma za zadanie zachęcić dzieci i ich rodziców do stosowania prawidłowej diety , spożywania zdrowych produktów a także ograniczyć spożywanie fast foodów. Jednocześnie innowacja ma charakter integracyjny i kreatywny.

Innowacja_pedagogiczna.pdf

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika.

Nasza Strona internetowa używa plików cookies do prawidłowego działania strony w tym do celów statystycznych. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce Plików Cookies

Zrozumiałem