Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na czerwiec.

Tydzień I

Krąg  tematyczny: „Niby tacy sami, a jednak inni”

 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek,
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać,
 • nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony…
 • wyrażenie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • rozpoznawanie emocji innych osób,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia,
 • porównywanie masy przedmiotów, tworzywa przyrodniczego za pomocą wagi szalkowej, stosowanie określeń: lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo,

Tydzień II

Krąg tematyczny: „Wakacyjne podróże”

 • wskazywanie Polski na mapie Europy;
 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce,
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr,
 • dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania,
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10;
 • malowanie palcem, dłonią, watą, gąbką, dużym pędzlem i małym pędzlem na papierze o różnych formatach, z wykorzystaniem całej powierzchni,
 • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego,
 • dbanie o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w którym powstają.

 

Tydzień III

Krąg tematyczny: „Pożegnania nadszedł czas”

 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk,
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia,
 • przeliczanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • granie w gry planszowe,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,

 

Tydzień IV

Krąg tematyczny: „Projekt Zabawki ekologiczne”

 • poznawanie skutków działalności człowieka, np. obserwowanie,
 • poznawanie przejawów działalności ekologicznej,
 • segregowanie odpadów
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
 • dbanie o czystość palcu zabaw,
 • wykonywanie prac plastycznych z materiałów odpadowych,
 • kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,
 • docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,
 • wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,
 • uporządkowanie wiedzy na temat ekologii i recyklingu,