Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na październik – grupa III A

Krąg tematyczny: Idzie jesień… przez ogród i sad

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • Współdziałanie w grupie
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela

Krąg tematyczny: Idzie jesień… do zwierząt

 • Poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana
 • Ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • Tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw
 • Uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu

Krąg tematyczny: Co z czego otrzymujemy?

 • Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu
 • Przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników
 • Dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

 

Krąg tematyczny: Idzie jesień… z deszczem

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • Uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych.
 • Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia