Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Luty gr V

Krąg tematyczny: Muzyka wokół nas

 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu.
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra).
 • tworzenie muzyki z wykorzystaniem różnych przedmiotów, według podanego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenie papieru – znakiem zygzaka).
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • poruszanie się pod dyktando nauczyciela.
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

 

Krąg tematyczny: Baśnie, bajki, bajeczki

 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Krąg tematyczny: Projekt „Pieniądze”

 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie wartości monet i banknotów
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu.
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą

 

Krąg tematyczny: Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków.
 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • odczytywanie stosownych oznaczeń i symboli.
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich