Zamierzenia II H

Tydzień 1:  Krąg tematyczny „Zwierzęta z dżungli i sawanny”

 • poznanie zwierząt egzotycznych
 • poznanie wiadomości o zwierzętach egzotycznych żyjących na rożnych kontynentach( poprzez literaturę, albumy, zdjęcia)
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego: dzielenie nazw zwierząt na sylaby
 • wykonywanie i układanie puzzli ( historyjka Zwierzyniec egzotyczny)
 • zapoznanie się z kontynentami świata ( Azja, Afryka, Australia, Ameryka)

 Tydzień 2: Krąg tematyczny „Zwierzęta naszych pól i lasów”

 • rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter
 • wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenie w życiu człowieka
 • opisuje wygląd litery U, u oraz odtwarzanie ich kształty
 • poznanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie ( poprzez literaturę, albumy, zdjęcia)
 • dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiedzi zdań
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • poznawanie nazw ptaków mieszkających na polu i łące ( poprzez literaturę, albumy, zdjęcia)
 • rozwijanie sprawności manualnej

 Tydzień 3: Krąg tematyczny „Marcowa pogoda”

 • poznanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka
 • rozpoznanie i nazywanie różnych produktów żywieniowych bogatych w witaminy( poprzez literaturę, albumy, zdjęcia)
 • rozpoznawanie i nazywanie liczb w przeliczeniu do 10
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku
 • rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy

 Tydzień 4: Krąg tematyczny „Wiosenne przebudzenia”

 • poznanie właściwości ziemi i piasku
 • wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i ich pielęgnacja ( poprzez literaturę, albumy, zdjęcia)
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
 • rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej
 • określanie zmian zachodzących w życiu zwierzą i wiązanie ich z aktualną porą roku