Praca

Zatrudnimy nauczyciela wychowania przedszkolnego do pracy w naszym Przedszkolu . Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty bezpośrednio w placówce (ul. Antka 7).

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków i ich rodziców na Dzień otwarty w naszym przedszkolu, który odbędzie się –  30.08.18r./czwartek / godz.09:00 – 11:00.

Na dzieci czeka dużo atrakcji, rodzice będą mieli okazję zapoznać się z kadrą pedagogiczną
i rozkładem dnia. Przewidziane jest również zwiedzanie przedszkola.

Znalezione obrazy dla zapytania zaproszenie na dni otwarte przedszkole

 

Czytaj dalej

ZEBRANIE INTEGRACYJNE

Dnia 25.06 o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie integracyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj dalej

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU EDUKACJI PATRIOTYCZNO-REGIONALNEJ „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w codziennym
życiu. To w rodzinie należy kultywować szacunek do symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny.

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem Niepodległej”. Dyrektor oraz nauczyciele z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pruszkowie stworzyli międzyprzedszkolny projekt edukacyjny z zakresu edukacji patriotyczno-regionalnej „Moja mała ojczyzna”.

MIEJSCE PROJEKTU:
Przedszkola miejskie w Pruszkowie.

ADRESAT:
Dzieci ze wszystkich przedszkoli miejskich w Pruszkowie.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt będzie realizowany w okresie: 15 marzec 2018 – 15 listopad 2018.

PARTNERZY PROJEKTU:
Prezydent Miasta Pruszkowa, Naczelnik Wydziału Edukacji, rodzice, sponsorzy, media lokalne.

więcej informacji o projekcie – projekt patriotyczny MOJA MAŁA OJCZYZNA

Czytaj dalej

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019

odbywać się będzie od 01-30.03.2018 r.drogą internetową poprzez rejestrację wniosków przez rodziców na stronie:

pruszkow.formico.pl

szczegóły rekrutacji oraz informacje o warunkach przyjęć do Pruszkowskich przedszkoli dostępne na stronie

BIP miasta Pruszków

Czytaj dalej

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z Ustawą  Prawo Oświatowe, dziecko w wieku 6 lat  jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.( art. 31, ustęp  4).

Z tego względu, rodzice, zobowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia (art. 33, ust. 1)

Niespełnianie obowiązku rocznego  przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42, ust 1).

Przez niespełnienie obowiązku rocznego  przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca  na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu (art. 42, ust.2 pkt. 1)

W związku z tym rodzice dzieci 6-letnich, które chorują, zobowiązani  są o przynoszenie zaświadczeń lekarskich o chorobie dziecka  lub usprawiedliwień  do nauczycielek grup.

Czytaj dalej